Accountancy

Het opstellen van uw jaarrekening is bij Gosens Accountancy en Administraties in goede handen. Deze wordt opgesteld en ondertekend door een registeraccount. U bent daarmee verzekerd van een goede kwaliteit, want de beroepsorganisatie stelt hoge eisen aan deze titel en de bijbehorende werkzaamheden.

Of u een accountantsverklaring nodig heeft, is overigens afhankelijk van uw bedrijfsstructuur. Als ondernemer van een natuurlijk persoon, eenmanszaak, vof, man/vrouw-firma, maatschap of commanditaire vennootschap hoeft u deze voor uw reguliere administratie of jaarrekening niet te overleggen.

Als bestuurder van een rechtspersoon BV, NV, stichting, vereniging of coöperatie hebt u een accountantsverklaring nodig als twee van onderstaande zaken op de onderneming van toepassing zijn:

  • De waarde van de bedrijfsactiva, met aftrek van de herwaarderingsreserve en reservedeelnemingen, is hoger dan € 6.000.000.
  • De omzet bedraagt meer dan € 12.000.000.
  • U heeft meer dan 50 medewerkers in dienst.

In de meeste gevallen is een accountantsverklaring dus niet nodig. Wel is elke BV en NV verplicht een jaarrekening te laten opstellen. U ontvangt daarbij van ons ook een samenstellingsverklaring. Met dit document toont u aan, bijvoorbeeld richting banken of de Belastingdienst, dat een accountant betrokken is geweest bij het opstellen van de jaarrekening.

In overleg met u verzorgen wij de digitale deponering (wettelijk verplicht) bij de Kamer van Koophandel via een online portal. Wij kunnen in veel gevallen uw onderneming (B.V.) als micro-entiteit aanmerken. In dat geval hoeft u slechts een balans zonder toelichting te deponeren.

 

Offerte aanvragen

Accountantsverklaringen

Voor het MKB verzorgen wij een grote diversiteit aan accountantsverklaringen voor bijzondere zaken. U kunt hierbij denken aan verklaringen voor bewindvoering (benodigd bij de rechtbank), inleenverklaringen, subsidieverklaringen, NIWO-verklaringen en verklaringen over inschaling van uw personeel en gehanteerde minimum uurtarieven.

Dit is slechts een kleine greep uit de verklaringen die wij opstellen. Vraag vrijblijvend naar informatie als de door u gewenste verklaring hier niet bij staat.

Bijzondere onderzoeken

Gosens Accountancy en Administraties heeft veel ervaring met het verrichten van bijzondere onderzoeken, zoals due diligence onderzoeken, fraudeonderzoek en bedrijfsschade onderzoek. Neemt u contact met ons op als u hierover meer informatie wenst.