Heeft u een klacht?

Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u over onze dienstverlening een klacht hebt. Als u uw klacht met ons wilt delen stellen wij dat op prijs. Dit stelt ons in de gelegenheid hierover met u van gedachten te wisselen,
de fout eventueel te herstellen en in de toekomst te voorkomen.

Hoe dient u uw klacht in?

 • Mondeling: U kunt uw klacht bespreken met uw accountant of relatiebeheerder.
 • Schriftelijk: Gosens accountancy en administraties, t.a.v. de directie/eigenaar, Leistraat 62A1, 4818 NB Breda
 • Email: info@gosensfm.nl

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

 • Uw eigen naam, bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mailadres;
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht;
 • De naam van de medewerker tegen wie de klacht is gericht;
 • De reden waarom u de klacht indient;
 • Omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

Hoe behandelen wij uw klacht?

Wij behandelen uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze:
 • Binnen vijf werkdagen geven wij telefonisch of schriftelijk een reactie om de klacht af te handelen of de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen;
 • Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht,
  streven wij ernaar binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht uw klacht af te handelen;
 • Bij een reactie op uw klacht geven wij aan wie binnen ons kantoor de contactpersoon is;
 • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht geven wij u aan op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen.
  Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.

Wij hopen u met het bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben.
Wij doen ons uiterste best om het ontstaan van klachten te voorkomen.