Administraties en aangiftes

Beschikt u over een geavanceerd administratiepakket? Bewaart u alle bonnetjes nog gewoon in een oude schoenendoos? Of wilt u de volledige administratie uitbesteden en door ons laten verwerken? In alle gevallen verzorgen wij graag uw administratie, aangiften en bijbehorende werkzaamheden. Dat doen wij op een volledig transparante manier, zodat u ook zelf doorlopend inzicht heeft in de financiële situatie van uw bedrijf.

Offerte aanvragen

Na elk boekjaar stellen wij een overzichtelijke jaarrekening voor u op. Deze bestaat uit een balans, verlies- en winstrekening/resultatenrekening, toelichting, kasstroomoverzicht en -indien  nodig- een samenstellingsverklaring. Vanuit onze ervaring en expertise bespreken wij daarnaast de belangrijkste zaken met u. Aan de hand van de cijfers kunnen wij vaak goed inschatten op welk vlak u uw bedrijfsresultaten verder kunt verbeteren. Zo helpen wij u beslissingen te nemen die uw onderneming verder brengen.

Bij Gosens Accountancy en Administraties werken wij voornamelijk met het administratiepakket Twinfield. Maar we beheersen ook andere veel voorkomende systemen, zoals Exact, King, Multivers Unit4, Accounting van Unit4, Snelstart, Reeleeze, Informer, E-Boekhouden, Mamut, Afas, Wefact en Cash. Zie ook op deze website onder Online Boekhouden. Wilt u uw administratie en aangiften aan ons uitbesteden? Doordat wij met vaste prijsafspraken werken, weet u precies waar u aan toe bent.

Wij verzorgen alle voorkomende aangiften:

– Aangifte omzetbelasting.
– Aangifte inkomstenbelasting.
– Aangifte vennootschapsbelasting.
– Aangifte dividendbelasting.
– Aangifte erfbelasting.